Vols ser un professional acreditat de FIATC?

Si vol formar part de Club Salut, si creu que pot oferir un bon servei de qualitat i adaptat a les necessitats de salut i benestar de les famílies, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

Haurà d'aportar la documentació necessària i signar un acord de col·laboració amb Fiatc.


 • Si vostè és un professional:
 • Breu curriculum vitae
 • Dades de contacte de la consulta (adreça, telèfon, horari de visites)
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del carnet de col·legiat (si escau)
 • Fotocòpia del títol d'especialista
 • Disposar d'un seguro de responsabilitat civil
 • Si vostè és un centre:
 • Escriptura notarial de constitució de la societat
 • Seguro de responsabilitat civil del centre sanitari
 • Identificació del representant legal per a la signatura de l'acord
 • Autorització d'activitat del centre: homologació de l'actuació sanitària del centre per part de la corresponent autoritat de la seva comunitat autònoma.
 • Capacitat legal representativa: document acreditatiu de la capacitat de representació del centre pel que fa als seus associats no assalariats.
 • Identificació del director mèdic o responsable sanitari: nomenament

Contacta'ns